Grade 10 Offline App Price

Grade 10 Offline App Price

Grade 9 Offline App Price

Grade 9 Offline App Price

Grade 8 Offline App Price

Grade 8 Offline App Price

Education

In our society, most of the people think that education means going to a place called school or college. Is there all there is to it?

राजाको आँखासम्म फोड्ने पाटनका ६ प्रधान कस्ता थिए त?

पाटनमा मल्ल शासनको अन्त्य हुनुमा ६ प्रधानहरुको हात भएको मानिन्छ। यसको कारण के होला त?

द्रव्य शाहले कसरि गोरखामा शाहवंसको स्थापना कार्य थालनी गरेका थिए त?

गोरखा र नेपालमा शाहवंसको सुरुवात कसरि भयो? द्रव्य शाहले गोरखामा आफ्नो बर्चस्व कसरि जमाए?

 

The Six Pradhans of Patan Who Killed Kings For Power

Due to the way they ruled, the six Pradhans of Patan are always given credit for the collapse of the Malla dynasty. Why is that?