आइमाई साथी

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

निबन्ध

Notes

वर्ण विन्यास

भाषामा भएका वर्णहरुलाई मिलाएर शुद्ध गरी राख्ने कामलाई नै वर्णविन्यास भनिन्छ| रस्व, दीर्घ, चन्द्रविन्दु, शिराविन्दु, श, ष, स को प्रयोग य ए को प्रयोग ॠ, रि को प्रयोग तथा लेख्य चिन्ह रखाई सम्बन्धी केही नियमलाई यो नोटमा उल्लेख गरिएको छ|

Learn More

नाम

कुनै वस्तु, व्यक्ति, ठाउँ वा पदार्थ बुझाउने शब्दलाई नाम भनिन्छ। यस नोटमा नामको र त्यसको प्रकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।

Learn More

सर्वनाम

नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ। यस नोटमा सर्वनाम र त्यसको प्रकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ।

Learn More

विशेषण

नामको गुण, दोष, विशेषता आदि जाहेर गर्ने शब्दलाई विशेषण भनिन्छ। यस नोटमा विशेषण र त्यसको प्रकारका बारेमा उल्लेख गरिएको छ।

Learn More

क्रियापद

कर्ताले गर्ने कार्यव्यापारका अतिरिक्त वाक्यमा कुनै काम, घटना, अवस्था आदि बुझाउने र वाक्य टुङ्ग्याउन सक्ने शब्द/ पदलाई क्रियापद भनिन्छ। यस नोटमा क्रियापद र त्यसको प्रकारका बारेमा लेखिएको छ|

Learn More

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.