Notes on lesson on भलादमी | kullabs.com

भलादमी

निबन्ध

Notes

नेपाली शब्दको पहिचान र प्रकार

शब्द भाषाको अर्थपूर्ण एकाइ हो। भाषिक प्रयोगमा शब्दको विशिष्ट भूमिका रहन्छ। यसले भाषाको बोध तथा अभिव्यक्ति प्रक्रियामा महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्दछ। यस नोटमा नेपाली शब्द र त्यसको प्रकारको बारेमा उल्लेख गरिएको छ|