Notes on विस्मयादिबोधक पद | Grade 7 > Nepali > अन्तरिक पर्यटन | KULLABS.COM

विस्मयादिबोधक पद

Notes, Exercises, Videos, Tests and Things to Remember on विस्मयादिबोधक पद

Please scroll down to get to the study materials.

Registration open for Special Scholarships

  • Note
  • Things to remember

विस्मयादिबोधक पद

घृणा ,हर्ष ,दुख , प्रशंसा ,आश्चर्य,शोक खुसी आदि मनको भाव व्यत्त गर्ने अव्यय पदलाई विस्मयादिबोधक पद भनिन्छ|यी शब्द वाक्यको प्रारम्भमा आउछन् र विशेष अर्थ प्रदान गर्दछन्|यो निम्न प्रकार को हुन्छन्|

१)हर्ष/प्रशंसावाचक -आहा ,धन्य , वाह,स्याबास,आदि बुझाउनेअव्यय पदलाई हर्ष/प्रशंसावाचक पद भनिन्छ|जस्तै

धन्य ! म छ कक्षा पास भए | 

आहा !कति राम्रो मन्दिर रहेछ|

स्याबास! तिमी प्रथम भएको रहेछौ |

२)शोकवाचक -रामराम ,ज्या,कठैबरी आदि बुझाउनेअव्यय पदलाई शोकवाचक  पद भनिन्छ|जस्तै

रामराम ! हरि त मरेछ |

कठै !त्यो त टुहुरो भएछ |

३)आश्चर्यवाचक-ओहो, ल, आम्मै,आदि बुझाउनेअव्यय पदलाई आश्चर्यवाचक पद भनिन्छ|जस्तै

ओहो!कति ठुलो सर्प रहेछ |

ल ! पानी पो परेछ |

४)घृणावाचक-छि,छिछि,धत् ,दुरदुर,धिक्कारआदि बुझाउनेअव्यय पदलाई घृणावाचक पद भनिन्छ|जस्तै

छि! कस्तो घिन लाग्दो मान्छे|

थुक्क! तेरो भाग्य |

५)पीडाबोधक -ऐया,उफ्,आस्था,आच्छु आदि बुझाउनेअव्यय पदलाई पीडाबोधक पद भनिन्छ|जस्तै

ऐया! पेट दुख्यो |

उफ्!कति गर्मी भएको |

आच्छु! कति जाडो |

६) संम्बोधन-ए, हे ,अरे , रे 

ए ! त कता गएको |

हे! मा त्यो काम गर्दिन |

 Questions and Answers

Click on the questions below to reveal the answers

0%

ASK ANY QUESTION ON विस्मयादिबोधक पद

No discussion on this note yet. Be first to comment on this note